[ ثبت نام ]   [ بازیابی کلمه عبور ]
سامانه پشتیبانی
 
ثبت دامنه ( Domain ) 
چنانچه می خواهيد يك سايت ايجاد نماييد اولين قدم ثبت يك نام برای آن می باشد.

اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا Domain نام دارد.

هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكد يگر جدا می شوند.

قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول و يا هر نام دلخواه ديگر باشد ( به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده باشد ) و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع زمينه كاري سايت می توان آنرا انتخاب نمود ،مانند com .net .org .biz. و غيره .

رديف پسوند قیمت سالیانه ( ریال )
1 com -
2 net -
3 org -
4 info -
5 biz -
6 in -
7 cn -
8 co -
رديف پسوند قیمت سالیانه ( ریال ) قیمت پنج ساله ( ریال )
1 .ir
.ايران
50,000 150,000
2 .co.ir
.ac.ir
.id.ir
.gov.ir
.net.ir
.org.ir
.sch.ir
47,000 140,000